HOME KONTAKT
PL   CZ   DE   EN   FR   IT   RUS
Hermes Trade Projekty dla przemysłu, konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia

HERMES TRADE Sp. z o.o.


to firma inżynieryjno-projektowa, którą wyróżnia szeroki wachlarz usług projektowych świadczonych dla branży hutniczej, chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej oraz ochrony środowiska i budownictwa.

Bierzemy udział w realizacji inwestycji związanych z przemysłem hutniczym (czarną i kolorową metalurgią), energetyką, transportem pionowym i poziomym a także wdrażaniem do przemysłu nowych rozwiązań opartych na własnych doświadczeniach. Odbiorcami usług są klienci krajowi i zagraniczni. Posiadamy rozległe kontakty z różnymi podmiotami gospodarczymi i finansowymi.
więcej    

PROFIL NASZEJ DZIAŁALNOŚCI STANOWI:

Basic-Engineering

Definicja procesów technologicznych, realizacja podstawowych założeń technicznych wg standardów Klienta.

Detail-Engineering

Dokumentacja techniczna, dobór urządzeń, współpraca z Klientem.

Produkcja / Montaż

Wykonawstwo maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych. Montaż instalacji i odbiory pod nadzorem uprawnionego dozoru technicznego.

Uruchomienie produkcji

Uruchomienie i nadzór nad procesem technologicznym. Konserwacja urządzeń, utrzymanie ruchu, szkolenia.