HOME KONTAKT
PL   CZ   DE   EN   FR   IT   RUS
Hermes Trade Projekty dla przemysłu, konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia
O NÁS NAŠÍ ČINNOSTI JSOU FILOZOFIE

O NÁS

HERMES TRADE Sp. z o.o. je inženýrsko-projektová společnost, která se vyznačuje širokým rozsahem projektových služeb poskytovaných v oboru hutnictví, chemickém, petrochemickém a rafinérském, energetickém průmyslu, a také pro ochranu životního prostředí a stavebnictví.

Podílíme se na realizaci investic spojených s hutnictvím (železářství a kovohutnictví), energetikou, horizontální a vertikální dopravou, a také zaváděním v průmyslu nových řešení založených na vlastních zkušenostech. Naše služby odebírají domací a zahraniční zákazníci. Máme rozsáhle kontakty s různými hospodářskými a finančními subjekty.

Vyznačujeme se zkušenostmi z realizace a reorganizace stávajících objektů, jejích instalací a modernizací. Tvoříme specifická řešení v souladu s individuálními požadavky naších zákazníků.

Klíčem k uspokojení naších zákazníků je vysoká kvalita služeb a nabízených výrobků, a také dovedné řízení zdrojů a maximální využití vlastního potenciálu k dosažení stanovených cílů.