HOME KONTAKT
PL   CZ   DE   EN   FR   IT   RUS
Hermes Trade Projekty dla przemysłu, konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia
O NAS PROFIL DZIAŁALNOŚCI FILOZOFIA CONSULTING

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Bazę dla realizacji projektów stanowią:

Basic-Engineering

Definicja procesów technologicznych, realizacja podstawowych założeń technicznych wg standardów Klienta.

Detail-Engineering

Dokumentacja techniczna, dobór urządzeń, współpraca z Klientem.

Produkcja / Montaż

Wykonawstwo maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych we wskazanych, wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. Montaż instalacji i odbiory pod nadzorem uprawnionego dozoru technicznego.

Uruchomienie produkcji

Uruchomienie i nadzór nad procesem technologicznym. Konserwacja urządzeń, utrzymanie ruchu, szkolenia.